Servicii Contabilitate

Calitate, atitudine orientată spre soluții, termene fixe și clare.

Ce presupune serviciul de contabilitate și evidență fiscală?

  • Evidență contabilă
  • Întocmirea și depunerea declarațiilor conform legislației în vigoare
  • Asistență în procesul de lichidare voluntară și întocmirea situațiilor financiare de lichidare
  • Întocmirea pachetelor de raportare pentru management
  • Întocmirea și/sau certificarea situațiilor financiare anuale
  • Revizii contabile, expertize contabile
  • Consultanță în domeniul financiar-contabil
  • Asistență în implementarea programelor de contabilitate și gestiune
  • Servicii administrative și contabilitate primare
  • Asistență în procesul de inventariere anuală